Personer med emneord «Ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ghazaleh Amini Amini, Ghazaleh Seksjonssjef +47-22856071 ghazaleh.amini@admin.uio.no Ledelse, Rådgiving
Bilde av Åke Appelqvist Appelqvist, Åke Underdirektør +47-22854712 +47-97529236 ake.appelqvist@admin.uio.no Renhold, Ledelse, Park, Byggteknikk, Bygningsdrift, Resultatansvarlig, Fellestjenester
Bilde av Stig Rune Backsæther Backsæther, Stig Rune Avdelingsleder +47-22857536 +47-95194063 s.r.backsather@admin.uio.no Beredskap, Sikkerhet, Vakt og alarm, Ledelse
Bilde av Malena Bakkevold Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Innovasjon, Ekstern finansiering, Strategi, Satsinger
Bilde av Tommy Bergeli Bergeli, Tommy Avdelingsleder +47-22857081 +47-90825008 90825008 tommy.bergeli@admin.uio.no Ledelse, Servicetorget, Eiendomstjenester
Bilde av Pål Fredrik Bugge Bugge, Pål Fredrik Avdelingsleder +47-22851017 +47-97071715 p.f.bugge@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Bilde av Ellen Johanne Caesar Caesar, Ellen Johanne Direktør for virksomhets- og økonomistyring +47-22856064 +47-92423393 e.j.caesar@admin.uio.no Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse, Ledelse
Bilde av Kathe Dyrset Dyrset, Kathe Seksjonssjef +47-46925365 kathe.dyrset@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Grete Engen Engen, Grete Avdelingsleder +47-95041489 +47-95041489 grete.engen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Nibaldo Miguel Escobar Bustamante Escobar Bustamante, Nibaldo Miguel Avdelingsleder +47-22859479 +47-90824081 n.m.e.bustamante@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Rune Greaker Greaker, Rune Avdelingsleder +47-22855764 +47-99168479 rune.greaker@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Kim Tone Hansen Hansen, Kim Tone Driftsleder +47-22857743 +47-97674578 k.t.hansen@admin.uio.no Ledelse, Budtjeneste, Transport
Bilde av Steffen Hellesøe Hellesøe, Steffen Seksjonssjef +47-22844112 +47-95841237 steffen.hellesoe@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Britt Amundsen Hoel Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-22854499 +47-91368921 b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Bilde av Jorun Hovind Hovind, Jorun Seksjonssjef +47-22855840 +47-95720862 jorun.hovind@admin.uio.no Park, Ledelse
Bilde av Ken Jansen Jansen, Ken Avdelingsleder +47-22855793 +47-91178980 ken.jansen@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Bilde av Leif Johnny Johannessen Johannessen, Leif Johnny Underdirektør +47-91555072 l.j.johannessen@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Utredning, Eiendomsutvikling, Forvaltningsplaner
Bilde av Morten Langerud Langerud, Morten Seksjonssjef +47-22844458 +47-91538805 morten.langerud@admin.uio.no Internhusleie, Eiendomsforvaltning, Ledelse
Bilde av Lise Larsen Larsen, Lise Avdelingsleder +47-22844749 +47-91737332 lise.larsen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Bilde av Pål Linberg Linberg, Pål Seksjonssjef +47-22858609 +47-92429852 pal.linberg@admin.uio.no Ledelse
Bilde av Ann-Christine Alderin Låtun Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47-22856241 +47-95199391 a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Bilde av Eva Helene Mjelde Mjelde, Eva Helene Administrasjonssjef +47-22855548 +47-90015585 e.h.mjelde@admin.uio.no Administrasjon, Virksomhetsstyring, Ledelse, Administrativ ledelse, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, Strategi
Bilde av Erik Munthe-Kaas Munthe-Kaas, Erik Underdirektør +47-99206503 erik.munthe-kaas@admin.uio.no Prosjektledelse, Ledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Bilde av Reidunn Terese Nielsen Nielsen, Reidunn Terese Økonomisjef +47-22857742 +47-41457902 r.t.nielsen@admin.uio.no Ledelse, Budsjett, Økonomistyring, Økonomi
Bilde av Marianne Nordby Nordby, Marianne Avdelingsleder +47-22856233 +47-91690769 marianne.nordby@admin.uio.no Ledelse, NAV-refusjoner, Foreldrepermisjon, Sykefravær