Nettsider med emneord «bokserien»

Publisert 18. mai 2011 14:12

Den tredje boken i Culcoms bokserie tar for seg frihet, og inviterer til en reise fra det nyliberalistiske Norge og karikaturstriden til tuberkulosesanatoriene og Woodstock. Og bakenfor lurer miljøkrisen...

Publisert 18. mai 2011 14:11

Denne boken tar for seg trygghet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Kapitler om blant annet mat, kriminalitet, død og begravelse, flyktningidentitet og forandringer i klasseidentitet, viser noen av problemene forbundet med å søke trygghet i en tid preget av bevegelse og forandring. Boken er et nødvendig og viktig bidrag til en forståelse av det nye Norge, og den er ikke uten overraskelser.  

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Vi burde snakke om normalitetssentrisme på samme måte som om etnosentrisme. Dette sa spesialpedagog Ivar Morken på Culcom-seminaret "Det normale og det unormale". Ikke bare folk fra andre land, men også døve, blinde og folk i rullestol kan ha alternative forestillinger om det gode liv, pekte innlederne på. Og langt fra alle mennesker ønsker å være "normal" heller.

Publisert 18. mai 2011 13:59

En overdrevet jakt på trygghet skaper utrygghet. Utrygghet skaper grobunn for opprør og fundamentalisme. Ved å undersøke menneskenes forhold til trygghet, kan en få nye perspektiver på livet i et kulturelt komplekst samfunn. Det kom fram på Culcom-seminaret Trygghet i en transnasjonal tid.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Kan rop om mer frihet føre til mer ufrihet? Hva er forholdet mellom religionsfrihet, ytringsfrihet og likestilling? Kan vi i et fritt samfunn velge å være "ufri"? Hvem skal bestemme hva som representerer frihet for hvem? "Frihet", Culcoms tredje av seks planlagte bøker er nettopp blitt lansert.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva framstår som rettferdig i dagens flerkulturelle og transnasjonale samfunn? Og hva oppfattes som "rettferdighet på norsk"? Innlederne på det femte og foreløpig siste bokseminaret i CULCOMs serie var invitert til å utforske og diskutere rettferdighet fra ulike faglige ståsteder.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Kanskje vi bør erstatte idealet om Norge som et verdifellesskap med tanken om Norge som et uenighetsfellesskap, sa Lars Laird Eriksen på Culcoms todagers-seminar "Verdier". Elleve innledere diskuterte norske, unorske, universelle, uønskete og fellesskapsskapende verdier.

Publisert 18. mai 2011 13:59

"Frihet til å velge" og "Har du lyst har du lov" står det på plakater, og i avisene leser vi "Bush vil spre frihet verden over". - Når alle snakker så positivt om frihet må vi være vaktsomme. Begrepet frihet er i ferd med å få en ny betydning, sa filosof Arne Johan Vetlesen på CULCOMs todagers seminar om frihet. Vetlesen var ikke den eneste som lurte på om vi kan være på vei til mer ufrihet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ingen mennesker er illegale. Vi trenger en rettferdighetsteori som gjelder for alle mennesker uavhengig av deres statsborgerskap, skriver Odin Lysaker i Culcoms nye utgivelse Rettferdighet. Culcom-stipendiaten er ikke den eneste bidragsyteren som etterlyser et oppgjør med trange nasjonale perspektiver.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva er norske verdier? Hvor går grensen mellom norske og unorske verdier? Gir det mening å snakke om norske verdier? Culcoms nye bok Verdier, som ble lansert idag, gir uventede svar.