Nettsider med emneord «normalitet»

Publisert 18. mai 2011 14:11

Når man sier normalitet, sier man også avvik. For at noe skal være normalt, må noe annet være unormalt. Men hva som er normalt og unormalt varierer, både historisk, mellom samfunn og innen ett og samme samfunn.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan motarbeide rasisme og diskriminering? Istedenfor å jobbe for mer toleranse overfor minoritetsgrupper bør en heller se på normene som styrer samfunnet: Hvorfor oppfattes visse typer mennesker som "andre" og "unormale"? Forskernes oppgave er å utfordre nettopp disse normene sa Eva Reimers på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Vi burde snakke om normalitetssentrisme på samme måte som om etnosentrisme. Dette sa spesialpedagog Ivar Morken på Culcom-seminaret "Det normale og det unormale". Ikke bare folk fra andre land, men også døve, blinde og folk i rullestol kan ha alternative forestillinger om det gode liv, pekte innlederne på. Og langt fra alle mennesker ønsker å være "normal" heller.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvilke forestillinger om "det norske" og "det normale" formidles når lærere underviser om kjønn og seksualitet i flerkulturelle klasserom? Bygger undervisningen på oppfatninger om forskjeller mellom "oss" og "dem" eller utfordrer lærerne slike oppfatninger? Mens de fleste studier om "det nye Norge" handler om minoriteter, retter Åse Røthing fokus mot både majoritet og minoritet, det "norske" og det "ikke-norske".

Publisert 18. mai 2011 13:59

Alle skal føle seg like og alle skal få muligheten til å bli mest mulig lik flertallet: I skolesammenheng betyr likeverd ofte det samme som likhet. Men elever som faller "utenfor normen" får dermed ikke nødvendigvis en likeverdig utdanning, mener Culcom-stipendiat Marte-Marit Aarvik. I sin masteroppgave undersøker idehistorikeren skolens håndtering av ulikhet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Musikk, maleri, dans og litteratur får oss til undre, stille spørsmål, lengte. Kunst bærer derfor alltid spiren til forandring i seg, sa den kenyanske forfatteren Ngugi wa Thiong'o på konferansen "Art beyond reason - kunstens grensesprengende potensial" - et samarbeidsprosjekt mellom Culcom, Kunsthøyskolen i Oslo og Nobelinstituttet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det er viktigere at staten griper inn i klassespørsmål enn i kulturspørsmål, sa Knut Kjeldstadli på konferansen "Verdier, integrasjon og statlig intervensjon". Heller enn å pålegge trossamfunnene å ansette kvinner og homofile bør staten sørge for å utjevne skiller mellom fattig og rik.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva sier prostitusjonsdebatten om norskhet og hvithetens privilegier? Hvorfor finnes det statlig finansierte samlivskus? Hvorfor er staten så ivrig etter å kontrollere innbyggeres seksualitet? Boka "Norske seksualiteter", redigert av Åse Røthing og Wencke Mühleisen, fikk mye medieoppmerksomhet.