Nettsider med emneord «transnasjonalt»

Publisert 5. juli 2011 14:43

Å vedlikeholde relasjoner til hjemlandet kan hjelpe integrasjonen i Norge, viser Sarvendra Tharmalingam i sin doktoravhandling som han nettopp har forsvart.

Publisert 18. mai 2011 14:11

Når man sier normalitet, sier man også avvik. For at noe skal være normalt, må noe annet være unormalt. Men hva som er normalt og unormalt varierer, både historisk, mellom samfunn og innen ett og samme samfunn.

Publisert 18. mai 2011 14:11

Denne boken tar for seg trygghet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Kapitler om blant annet mat, kriminalitet, død og begravelse, flyktningidentitet og forandringer i klasseidentitet, viser noen av problemene forbundet med å søke trygghet i en tid preget av bevegelse og forandring. Boken er et nødvendig og viktig bidrag til en forståelse av det nye Norge, og den er ikke uten overraskelser.  

Publisert 18. mai 2011 13:59

For seks år siden drepte amerikanske styrker en Al-Jazeera journalist i Bagdad. Forrige uke døde en pakistansk journalist av Talibans geværkuler. "Krigen mot terror" er et tilbakeslag for den globale journalistikken. Hvordan kan journalister likevel skape en global offentlighet? Mange av debattene på en mediekonferanse i Lahore, som Elisabeth Eide var med på å organisere, kretset rundt dette spørsmålet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Det forskes mye på rasisme og diskriminering. Men i det siste har samfunnsvitere begynt å interessere seg for de mer vennligsinnede holdningene til andre - som for eksempel kosmopolitisme. - Kosmopolitisme kan sammenlignes med å respektere røykeforbudet: En tar hensyn til hverandre fordi en anerkjenner at en lever i den samme verden uten at en trenger å være enig i hva som er det gode liv, påpekte Thomas Hylland Eriksen i et paper, skrevet for konferansen Cosmopolitanism and Anthropology ved University of Keele.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Debatten om arbeidsinnvandring bør ikke bare handle om sosial dumping, men også om læring og kunnskapsoverføring, mener Culcom-stipendiaten Gunn Camilla Stang. Ved å se polske arbeidere først og fremst som (billig) arbeidskraft går bedrifter glipp av mye kunnskap som de kunne ha brukt til å forbedre rutiner og produkter, påpeker hun i sin ferske masteroppgave.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvorfor hevder sosiologene at globalisering fører til mer likhet, mens folk flest opplever at ulikhetene øker? Hvorfor sier sosiologer at vi lever i et post-industrielt samfunn mens industrien lever i beste velgående – i lavkostland? I sin hovedoppgave avslører Ida Hjelde sosiologiens eurosentriske perspektiv på verden. – Sosiologien må ta innover seg hvordan livene våre er knytta til resten av verden: En vitenskap som ikke ser verden i all sin kompleksitet er ikke noe god vitenskap, mener hun.

Publisert 18. mai 2011 13:59

En overdrevet jakt på trygghet skaper utrygghet. Utrygghet skaper grobunn for opprør og fundamentalisme. Ved å undersøke menneskenes forhold til trygghet, kan en få nye perspektiver på livet i et kulturelt komplekst samfunn. Det kom fram på Culcom-seminaret Trygghet i en transnasjonal tid.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva har afrikanske kvegnomader felles med nordeuropeiske sigøynere? Er det noen likhet mellom samer som flytter mellom sommerbeite og vinterbeite, og skandinaver med feriebolig i Spania?

Publisert 18. mai 2011 13:59

Blir minoriteter og urfolk hørt i klimadebatten? Hvorfor skrev amerikanske aviser så lite om klimatoppmøtet på Bali? Hva forteller mediedekningen av klimasaken om transnasjonale relasjoner? Culcom har satt i gang sitt første klimaprosjekt.

Publisert 18. mai 2011 13:59

De fleste norske pakistanere kommer fra området rundt Gujrat. På et besøk i Pakistan har Elisabeth Eide satt det formelle startskuddet for et framtidig akademisk samarbeid mellom Culcom og Universitetet i Gujrat.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Karikaturstriden dreier seg ikke om karikaturene, men om hvordan vi skal bo sammen i et globalt samfunn. Dette var kanskje det eneste som debattantene kunne ble enige om på arrangementet Ytringsfrihet og clash-filosofi: Mohammed-karikaturene sett fra flere verdenshjørner som Culcom arrangerte sammen med Norsk P.E.N. og Fritt Ord. I panelet satt blant annet flere medforfattere av en rapport om mediedekningen av karikaturstriden i 14 land.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Pensumbøkene i innføringskursene i sosiologi ved UiO får knapt ståkarakter: Culcom-stipendiat Hans Erik Næss dokumenterer i sin masteroppgave at sosiologien ikke har nok fokus på transnasjonale trekk i samfunnet. I oppgaven finnes det derfor ikke bare forslag til en bedre sosiologi, men også en alternativ pensumliste.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Er det riktig eller galt å trykke Muhammed-karikaturer? For å finne et svar kan det være nyttig å se verden fra et annet sted, sa Elisabeth Eide. Den nytilsatte Culcom-forskeren er medredaktør i en fersk forskningsrapport om mediedekningen av karikaturkrisen i 14 land.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan kan menneskeverdet best ivaretas i en verden der mange millioner stats- og papirløse mennesker er på flukt? I sin doktoravhandling gir filosof Odin Lysaker innspill til en aktuell debatt.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Færre bor trangt, flere er i arbeid og to av tre føler stor samhørighet med Norge. Forskjellene i levekårene mellom nordmenn og flere innvandrergrupper minker. Men fortsatt mangler fire av ti innvandrere gode norske venner og deres helse er mye dårligere, fortalte Svein Blom fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Flere og flere mennesker lever et transnasjonalt liv. Likevel forfekter lovgivningen idealet om den homogene nasjonalstaten. En tverrfaglig antologi viser hvordan migranter, nettbrukere, advokatselskaper og barnløse par tar retten i  egne hender.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan oppsto forestillingen om den farlige innvandreren? Migrasjonen er i stadig større grad definert som et sikkerhetsproblem. Militærskip patruljerer havet og murer blir bygd for å stenge migranter ute. - Vi trenger globale perspektiver i kriminologien ellers forsvinner globalt marginaliserte fra vår radar, mener kriminolog Katja Franko Aas som holder på å skrive en bok om globalisering og kriminalitet.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hvordan formidle verdens mangfold? Hvordan sprenge stereotypene om andre land? Hva kan såkalte "flerkulturelle journalister" bidra med? Sammen med Anne Hege Simonsen har Culcom-forsker Elisabeth Eide nettopp gitt ut "Dekke verden!" - Norges første lærebok om utenriksjournalistikk.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Ydmykelse er årsaken til krig, vold og undertrykking verden over. Likevel er det nesten ingen forskning på "følelsenes atombombe", påpeker Evelin Lindner. På Culcoms mandagsseminar etterlyste konfliktforskeren debatter om verdenspass og verdensregjering.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Fokuser ikke på nasjoner og etniske grupper, men på knutepunkter, rom og forbindelser, sa Hans Erik Næss på Culcoms mandagsseminar. Sammen med Mette Andersson diskuterte den tidligere Culcom-stipendiaten nye måter å beskrive og undersøke den transnasjonale virkeligheten på.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Sverige har en av Europas mest liberale statsborgerskapslovgivninger og Danmark en av de mest restriktive. De store forskjellene innenfor Skandinavia avkrefter tesen om at en postnasjonal modell er i emning, skriver Culcom-stipendiat Arnfinn Haagensen Midtbøen i sin masteroppgave.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Hva skjer når mennesker fra krigsrammede land starter et nytt liv i et nytt land? Pengeoverføringer, tradisjoner fra hjemlandet og konflikter mellom den første og den andre generasjonen er temaer i doktorgradsprosjektet til Culcoms stipendiat Sarvendra Tharmalingam. - Jeg skal fokusere på ståstedet til minoritetene, sier han.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Det er mye som tyder på at vi aldri har bygget murer i høyere tempo enn vi gjør idag, sa Anne Hege Simonsen på Culcoms mandagsseminar.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Klimaendringene er globale, men i mediene dominerer nasjonale perspektiver. Politikere får mer gehør enn forskere, kvinnenes stemmer er nesten fraværende. Dette er noen av funnene i boka Global Climate - Local Journalisms som nettopp ble lansert i Bergen.