Nettsider med emneord «trygghet»

Publisert 18. mai 2011 14:11

Denne boken tar for seg trygghet fra et tverrfaglig og mangesidig perspektiv. Kapitler om blant annet mat, kriminalitet, død og begravelse, flyktningidentitet og forandringer i klasseidentitet, viser noen av problemene forbundet med å søke trygghet i en tid preget av bevegelse og forandring. Boken er et nødvendig og viktig bidrag til en forståelse av det nye Norge, og den er ikke uten overraskelser.  

Publisert 18. mai 2011 13:59

En overdrevet jakt på trygghet skaper utrygghet. Utrygghet skaper grobunn for opprør og fundamentalisme. Ved å undersøke menneskenes forhold til trygghet, kan en få nye perspektiver på livet i et kulturelt komplekst samfunn. Det kom fram på Culcom-seminaret Trygghet i en transnasjonal tid.

Publisert 18. mai 2011 13:59

- Det å lage en holistisk analyse av et moderne samfunn med all sin kompleksitet er antakeligvis stormannsgalskap. Men det er denne stormannsgalskapen som fascinerer meg. Universitetet har gått for langt i retning spesialisering, mener Culcom-forsker Henrik Sinding-Larsen.

Publisert 18. mai 2011 13:59

Mens verden feirer 20års-jubileum for Berlinmurens fall, er Norge med på å bygge nye murer ved EUs ytre grenser. - Også i dag er det noen som fantaserer om å forsegle territoriet, men på en mer avansert måte enn tilfellet var mellom Øst- og Vest-Berlin, sa Katja Franko Aas på Culcoms mandagsseminar.