Ansatte - Seksjon for klinisk ernæring

Listen inneholder 43 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aaby, Mari Elise Vitenskapelig assistent m.e.aaby@medisin.uio.no
Arnesen, Erik Kristoffer e.k.arnesen@isp.uio.no
Berhe, Nega negaber@medisin.uio.no
Borch-Iohnsen, Berit +47-22851333 +47-95027986 (mob) berit.borch-iohnsen@medisin.uio.no Jernmangel, Jern, Jernoverskudd, Ernæring, Jernstoffskiftet
Borg, Karoline Marie Elliot Vitenskapelig assistent k.m.e.borg@medisin.uio.no
Brekke, Hilde Kristin Professor +47-22851261 h.k.brekke@medisin.uio.no
Brøto, Pernille Vitenskapelig assistent pernille.broto@medisin.uio.no
Bøhn, Siv Kjølsrud Forsker +47-22851516 s.k.bohn@medisin.uio.no
Collins, Andrew Richard +47-22851360 a.r.collins@medisin.uio.no Genetikk og epidemiologi, Kreft, Ernæring
Duttaroy, Asim K. Professor +47-22851547 a.k.duttaroy@medisin.uio.no
Gudmundstuen, Anne Marte a.m.gudmundstuen@medisin.uio.no
Hansen, Jonas Grenne Vitenskapelig assistent j.g.hansen@medisin.uio.no
Hansson, Patrik Stipendiat patrik.hansson@medisin.uio.no Risikomarkører/Biomarkører, Lipider, Inflammasjon, Molekylær ernæring, Hjerte- og karsykdom, Klinisk ernæringsforskning, Ernæring
Haslestad, Annicke Stranda Overingeniør a.s.haslestad@medisin.uio.no Innkjøper, HMS, kliniske studier, Molekylærbiologiske teknikker, Undervisning, Laboratoriearbeid, Analyse
Henriksen, Christine Førsteamanuensis +47-22851380 christine.henriksen@medisin.uio.no Ernæring, Klinisk ernæringsforskning
Henriksen, Hege Berg Rådgiver +47-22851520 h.b.henriksen@medisin.uio.no Litteratursøk, Forskningsformidling, Databaser, Forskningsfond, Forskningssamarbeid, Forskningsstøtte
Hermans, Line Vitenskapelig assistent line.hermans@medisin.uio.no
Holth, Cathrine Bus c.b.holth@medisin.uio.no
Holven, Kirsten Bjørklund Professor +47-22851361 k.b.holven@medisin.uio.no Risikomarkører/biomarkører, Ernæring, Inflammasjon, Hjerte kar og lunger
Hustad, Kristin Solheim Stipendiat k.s.hustad@medisin.uio.no
Håskjold, Magnhild Vitenskapelig assistent magnhild.haskjold@medisin.uio.no
Høisæther, Elisabeth Adolfsen Stipendiat e.a.hoisather@medisin.uio.no
Iversen, Per Ole Professor +47-22851391 p.o.iversen@medisin.uio.no Ernæring
Kjeserud, Christina Student christina.kjeserud@medisin.uio.no
Kolle, Åshild Vitenskapelig assistent ashild.kolle@medisin.uio.no