Ansatte - Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Listen inneholder 37 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Alhaug, Johanne Universitetslektor johanne.alhaug@medisin.uio.no
Belfrage, Anna anna.belfrage@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47-22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Professor - Avdeling for medisinsk adferdsvitenskap +47-22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Brodahl, Knut Ørnes Forsker +4793045514 (mob) k.o.brodahl@medisin.uio.no
Dammen, Toril Professor +47-22118445 +47-90163433 (mob) toril.dammen@medisin.uio.no
Firing, Nina Cecilie n.c.firing@medisin.uio.no
Grambaite, Ramune Førstelektor ramune.grambaite@medisin.uio.no
Grotmol, Kjersti Støen Forsker k.s.grotmol@medisin.uio.no
Gude, Tore +47-22851108 tore.gude@medisin.uio.no Mental helse
Hem, Erlend +47-95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Hertzberg, Tuva Kolstad Student t.k.hertzberg@medisin.uio.no
Holt, Erik Senioringeniør +47-22851109 +47-90862438 (mob) erik.holt@medisin.uio.no Atferd, Helsekommunikasjon, AV-tjenester, Teleform, Innkjøper, Brannvern, Nettpublisering
Jacobsen, Henrik Børsting Førstelektor h.b.jacobsen@medisin.uio.no
Jensen, Bård Fossli Førstelektor b.f.jensen@medisin.uio.no
Lau, Bjørn Professor II +47-93425287 +47-93425287 bjorn.lau@psykologi.uio.no Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Arbeids- og organisasjonspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Leonhardt, Marja marja.leonhardt@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47-22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard Professor II +47-22851139 +47-98837824 (mob) j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Lundeby, Tonje tonje.lundeby@medisin.uio.no
Mellblom, Anneli Postdoktor +47-22851115 anneli.mellblom@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge Professor emeritus +47-22851431 t.a.moum@medisin.uio.no
Munkhaugen, John Universitetslektor +47-97524194 (mob) john.munkhaugen@medisin.uio.no
Nordhus, Inger Hilde Professor II i.h.nordhus@medisin.uio.no
Puhr, Anita Psykolog godkj spes anitapuh@student.sv.uio.no