Ansatte - Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Listen inneholder 29 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Belfrage, Anna anna.belfrage@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47-22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Dammen, Toril Professor +47-22118445 +47-90163433 (mob) toril.dammen@medisin.uio.no
Ekeberg, Øivind +47-22851021 oivind.ekeberg@medisin.uio.no
Firing, Nina Cecilie Student n.c.firing@medisin.uio.no
Grotmol, Kjersti Støen Forsker k.s.grotmol@medisin.uio.no
Gude, Tore +47-22851108 tore.gude@medisin.uio.no Mental helse
Hem, Erlend Professor II +47-95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Hertzberg, Tuva Kolstad Universitetslektor +47-22851023 t.k.hertzberg@medisin.uio.no
Holt, Erik Senioringeniør +47-22851109 +47-90862438 (mob) erik.holt@medisin.uio.no Nettpublisering, Brannvern, Teleform, Helsekommunikasjon, AV-tjenester, Atferd, Innkjøper
Jensen, Bård Fossli Førstelektor b.f.jensen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47-22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard Professor II +47-22851139 +47-98837824 (mob) j.h.loge@medisin.uio.no Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Atferd, Kreftoverlevere, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Kreft, Opptrening etter kreft
Mellblom, Anneli Postdoktor +47-22851115 anneli.mellblom@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge Professor emeritus +47-22851431 t.a.moum@medisin.uio.no
Munkhaugen, John Universitetslektor +47-97524194 (mob) john.munkhaugen@medisin.uio.no
Nordhus, Inger Hilde Professor II i.h.nordhus@medisin.uio.no
Puhr, Anita Student anita.puhr@medisin.uio.no
Ree, Anbjørn Stipendiat anbjorn.ree@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Rø, Karin Førstelektor karin.ro@medisin.uio.no
Sailer, Uta Professor +47-22851032 uta.sailer@medisin.uio.no
Stangenes, Raymond Balbontin Vitenskapelig assistent r.b.stangenes@medisin.uio.no
Thorberg, Fred Arne f.a.thorberg@medisin.uio.no
Tyssen, Reidar Professor +47-22851187 97150753 (mob) +47-97150753 reidar.tyssen@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Rus og medikamentmisbruk, Resiliens og mestring, Mental helse, Forebygging, Suicidologi, Psykiatrisk epidemiologi, Atferd