English

UiO:Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Postadresse Postboks 1072 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Problemveien 7
Lucy Smiths hus
0316 Oslo
Telefon +47-22855050
E-post postmottak@admin.uio.no
Stedkode 360000

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Universitetsdirektør +47-22856301 +47-90164852 (mob) g.e.a.bjorneboe@admin.uio.no
Gornitzka, Åse Viserektor for forskning og internasjonalisering 22856036 ase.gornitzka@stv.uio.no
Karlsen, Tove Kristin Assisterende universitetsdirektør +47-22856226 +47-92620646 (mob) t.k.karlsen@admin.uio.no
Mo, Gro Bjørnerud Prorektor +47- 22854333 +47-40281612 (mob) prorektor@uio.no
Sandset, Per Morten Viserektor for forskning og innovasjon +47 22856281 +47 97591745 (mob) p.m.sandset@admin.uio.no