Norsk for internasjonale forskere - avansert nivå, del 2

Dette kurset er for deg som allerede snakker norsk i hverdagen og kanskje også på jobb, men som ønsker å få et mer korrekt språk og et større ordforråd.

Sett prikken over i-en: bli perfekt i norsk!

Foto: Mantas Grigaliunas

Målsetting

Etter å ha deltatt på dette kurset skal deltakerne være i stand til å:

 • delta i møter og diskusjoner innenfor de fleste områder
 • holde presentasjoner på norsk
 • skrive ulike typer tekster på norsk (også jobbrelaterte tekster)
 • beherske komplekse grammatiske strukturer

Innhold

Kurset tar for seg norsk språk på et avansert nivå, og utgangspunktet er deltakernes behov og ønsker. Målet med kurset er at den enkelte kursdeltaker skal få en økt kompetanse i skriftlig og muntlig norsk, en økt grammatisk forståelse og et større aktivt ordforråd. 

Målgruppe

 • Utenlandske forskere ved UiO og medfølgende ektefeller/partnere som ønsker å perfeksjonere norsken sin.
 • Utenlandske forskere ved eksterne institusjoner.
 • Utenlandske ansatte ved eksterne institusjoner (må ha fullført minimum 5 års høyre utdannelse).

Krav til forkunnskaper

Dette kurset er for deg som allerede har gode norskkunnskaper og som ønsker å perfeksjonere disse.

Antall deltagere

Maksimum 20 deltakere pr. gruppe

Varighet

16 undervisningstimer; 2 timer én gang i uka i 8 uker.

Neste kurs

15. oktober 2018 - 3. desember 2018, mandager 14.00-16.00. 

Kursavgift

 • NOK 2 800 for forskere og ektefeller/samboere
 • NOK 3 400 for eksterne forskere

Merk: Forskere bør sjekke med sitt vertsinstitutt om de, helt eller delvis, kan få dekket kursavgiften. Vi gjør oppmerksom på at det er opp til instituttet å bestemme egen praksis på dette området. Det vil derfor forekomme ulikheter.

Undervisningsmateriell

Undervisningmateriellet vil bli utdelt på kurset.

Kursleder

Cathrine Rysst, Universitetslektor ved ISS

Informasjon

For mer informasjon, kontakt ISS på e-post researcher-courses@iss.uio.no, telefon 22 85 63 85.

Påmelding

Vennligst bruk vår nettskjema for å melde deg på. Påmeldinger håndteres etter "først til mølla"-prinsippet. Siden antall kursplasser er begrenset, anbefaler vi å være så tidlig ute som mulig.

Vi ber at du har klar det følgende før du fyller ut nettskjemaet:

 1. Din kontaktinformasjon
 2. Opplysning om din stillingstittel og ditt institutt ved UiO eller din arbeidsplass
 3. Opplysning om hvem som skal betale for kurset hvis det ikke er deg. Dersom kursavgiften dekkes av ditt institutt/din arbeidsplass, vennligst oppgi navn og stilling til personen som har gitt tilsagn om dette, og adressen fakturaen skal sendes til

Merk:

 • Forskere som er ansatt ved UiO må avklare kursdeltakelse med nærmeste overordnede.
 • Det forutsettes at den lokale leder legger forholdene til rette så søkeren får delta få kurset hun/han er påmeldt til.
 • Påmelding til kurset er bindende.

Arrangør

Den internasjonale sommerskole

Published Nov. 14, 2014 8:37 AM - Last modified June 1, 2018 10:07 AM