2011

Previous

Time and place: May 19, 2011 12:00 PM - 3:00 PM, ZEB

fourMs-gruppen inviterer til seminar med informasjon om pågående aktiviteter og oppstart av Nasjonalt nettverk for tverrfaglige bevegelsesstudier.