Seminar: Sverm

Vi inviterer til seminar om det pågående vitenskapelige/kunstneriske prosjektet Sverm. Prosjektet tar utgangspunkt i det som skjer når vi nærmer oss fraværet av bevegelse og lyd: stillstand og stillhet. I dette grenselandet finner vi det vi kaller mikrobevegelser og mikrolyd, de minste bevegelsene og lydene vi klarer å produsere og oppfatte. 

Plot av mikrobevegelser fra 25 opptak av personer 

På seminaret vil prosjektmedlemmene presentere erfaringer så langt, både kunstnerisk og vitenskapelig. Alle som kommer vil også få muligheten til å kjenne på egen stillstand og mikrobevegelse. I tillegg er to gjester invitert for å belyse prosjektet fra deres fagfelt: filosofi og komposisjon. Spørsmål som vi ønsker å behandle inkluderer blant annet: 

  • Når dansere og musikere blir bevisst mikronivået i lyd og bevegelse, hvordan endres deres kunstneriske praksis? 
  • Hva får denne sensitiviteten for mikrobevegelse og -lyd å si for utøvelse på ulike nivåer i tid og rom, fra veldig kort/smått til langt/stort?
  • Og ikke minst: Kan mikronivået i lyd og bevegelse oppfattes og gi mening for et publikum?

 

Tentativt program

  • 13:00-13:10: Introduksjon, v/Jensenius
  • 13:10-13:30: Visning og felles utprøving av mikrobevegelser/mikrolyd, v/ Bjerkestrand, Johnson, Dillan, Roel, Nilsson, Jensenius
  • 13:30-14:00: Foreløpige resultater i prosjektet Sverm, v/ Jensenius, Bjerkestrand, Johnson
  • 14:00-14:15: Kaffepause
  • 14:15-14:45: Stillhet og mikrolyd, v/Henrik Hellstenius
  • 14:45-15:15: Bevissthet, v/ Christian Lysvåg
  • 15:15-15:30: Diskusjon

 

Påmelding

Det er ikke nødvendig med påmelding, men send gjerne en e-post hvis du vet at du kommer, slik at vi kan bestille kaffe til riktig antall personer. 

 

Om Sverm

Sverm er et pågående vitenskapelig/kunstnerisk prosjekt som tar utgangspunkt i det som skjer når vi nærmer oss fraværet av bevegelse og lyd: stillstand og stillhet. I dette grenselandet finner vi det vi kaller mikrobevegelser og mikrolyd, de minste bevegelsene og lydene vi klarer å produsere og oppfatte. Å arbeide på et så forfinet plan krever at utøverne har svært sterk kontakt med stillstand, ro og egen tilstedeværelse. Metoder for å oppnå slike “stille” kvaliteter er noe prosjektet utarbeider fortløpende. I tillegg til flere mindre visninger og seminarer, planlegges en større scenefremføring i 2012/2013. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. 

 

Om personene

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand er utdannet ved Statens Balletthøgskole og School for New Dance Development, Amsterdam. Hun er freelance danser, koreograf og forfatter, og jobber med konsepter for bevegelse, bevissthet og kreativitet både på selvutviklingsarenaen, i næringslivet og på scenekunstfeltet.   
 
Lisa Dillan er sanger, komponist, performancekunstner og 1. amanuensis i improvisasjon ved Norges Musikkhøgskole
 
Henrik Hellstenius er komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Hans verker har vært representert på en rekke festivaler og konserter i inn og utland. Han har samarbeidet med ensembler som Cikada, Oslo Sinfonietta, BIT 20, Ensemble Court Circuit og alle norske symfoniorkestre.
 
Alexander Refsum Jensenius arbeider som musikkforsker og forskermusiker ved Universitetet i Oslo. Han studerte ved Universitetet i Oslo, Chalmers, McGill og UC Berkeley, og jobber med kroppens funksjon i musikkopplevelsen, samt hvordan kroppen kan brukes til å lage ny musikk på rare måter.  
 
Victoria Johnson, fiolin, elektrisk fiolin og live elektronikk arbeider med improvisasjon, musikkteknologi og tverrfaglighet i sitt musikalske arbeid. Hun studerte fiolin i Oslo, Wien og London, og avsluttet i 2011 sitt utøvende doktorgradsarbeid ved Norges Musikkhøgskole.
 
Christian Lysvåg er journalist, musiker og filosof.
 
Maja Roel er utdannet ved Høyskolen for Scenekunst i Amsterdam og Skolen for Samtidsdans i Oslo. Hun jobber freelance som dansekunstner og koreograf, og underviser i Tai chi kineo. Maja Roel har utviklet en rekke egne verker i samarbeid med andre kunstnere, og har mottatt støtte fra mange hold.
 
 
Emneord: sverm, stillstand, stillhet
Publisert 9. mars 2012 13:42 - Sist endret 6. juni 2013 13:10