Søk stilling som konserntrainee i Posten og Bring (only in Norwegian)

Kort om stillingen:

  • 2-årig traineeprogram som tilrettelegger for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende hospiteringsoppgaver, egen mentor og personlig utviklingsplan
  • Lønnet heltidsstilling med fast ansettelse (også etter at 2-årig traineeprogram er avsluttet)
  • Oppstart september 2018

Les mer om det 2-årige traineeprogrammet og søk elektronisk via søknadsskjemaet

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Published Oct. 4, 2017 8:33 AM - Last modified Oct. 4, 2017 8:33 AM