Geofaredagen 2017, 19-20 oktober

Information in English below

Velkommen på Geofaredagen 2017.  Konferansen er et møtested for studenter, undervisere og folk som jobber med geofarer i Norge. Årets Geofaredag er 19 okt. på NGI, Oslo. Her presenteres forskning og utvikling innen geofarer i Norge og internasjonalt. Dagen etter er det ekskursjon til skred –og flomutsatte områder på Romerike.

  • Merk datoene for konferansen:

15. 09. 2017 Frist for innlevering av sammendrag (abstrakt)
01. 10. 2017 Program for Geofaredagen er klart
05. 10. 2017 Frist for påmelding
19. 10. 2017 Geofaredagen
20. 10. 2017 Ekskursjonen til Romerike

Gå til konferansens nettsider for påmelding, levering av abstract etc...

Geofaredagen 2017

The conference is a meeting place for students, teachers and people working with geophysics in Norway. This year's Geofaredagen is 19 Oct. At NGI, Oslo. Here we will present research and development in tre field geophazards in Norway and internationally. The next day there is an excursion.

The conference is in Norwegian but contributions in English will be accepted. Find more information about 'Geofaredagen' at the webpages...

Department of Geosciences is one of the conference organizers in addition to NGI, NVE, University of Oslo and Statens vegvesen.

Published Aug. 25, 2017 2:29 PM - Last modified Aug. 25, 2017 2:36 PM