Informasjonsmøte master

Institutt for informatikk inviterer til informasjonsmøte om masterstudier. Tirsdag 4. april kl 12.15 i Simula

Det blir presentasjon av de ulike masterprogrammene Ifi tilbyr.


Husk at du kan søke om oppak til master selv om du ikke er helt ferdig med bachelorgraden.

Senter for entrepenørskap er tilstede og presenterer masterprogrammet:
Innovasjon og entrepenørskap

Høgskolen i Oslo og Akershus er tilstede og presenterer masterprogrammet Network and System Administration som gis i samarbeid med IFI:
 

Det åpnes for spørsmål etterpå.

Published Mar. 14, 2017 10:17 AM - Last modified Sep. 27, 2017 12:53 PM