Honorar for norskundervisning

Satser for undervisning og sensur

For medlemmer av LO/YS/UNIO og uorganiserte

Nivå

Sats (per 2016)*

Trinn I og II (ekskl. feriepenger) NOK 739,20 per time
Trinn III og IV (ekskl. feriepenger) NOK 765,60 per time
Sensur av avsluttende eksamen på trinn I og II NOK 215,60 per kandidat
Sensur av avsluttende eksamen på trinn III og IV NOK 255,20 per kandidat

*Disse satsene vil bli regulert i henhold til vårens lønnsoppgjør (2017). Feriepenger (12%) legges til og utbetales i 2018. Se ellers avtale om undervisningsengasjement.

For medlemmer av Akademikerne

Nivå

Sats (per 2016)*

Trinn I og II (ekskl. feriepenger) NOK 734,40 per time
Trinn III og IV (ekskl. feriepenger) NOK 760,50 per time
Sensur av avsluttende eksamen på trinn I og II NOK 214,20 per kandidat
Sensur av avsluttende eksamen på trinn III og IV NOK 253,50 per kandidat

*Disse satsene vil bli regulert i henhold til vårens lønnsoppgjør (2017). Feriepenger (12%) legges til og utbetales i 2018. Se ellers avtale om undervisningsengasjement.

Utbetaling av honorar

Honorarskjema/timeliste blir gjort tilgjengelig ved kursstart. Utfylt honorarskjema/timeliste leveres til økonomikonsulentene, se kontaktveilederen for kontaktinformasjon. Dette skal skje så fort hver kalendermåned er slutt, og det skal leveres en separat timeliste pr. kalendermåned. Forskuddsbetaling er ikke mulig. ISS behandler honorarer løpende og utbetaling skjer så raskt UiO-systemet tillater det. Arbeidskontrakt må være returnert i underskrevet stand før utbetaling kan skje. 

Det forutsettes at alle norsklærere ved ISS godtgjøres ved vanlig lønnsinnberetning - dvs. ikke etter regning/faktura. Norskundervisningen ved ISS er å anse som et arbeidsforhold, ikke som oppdragsvirksomhet. Dette er i tråd med UiOs retningslinjer for bruk av arbeidskraft.

Spørsmål om lønnsutbetaling rettes til økonomikonsulenten.

Se instruks og kjøreplan for lønn for sommeren 2017.

Last ned timeliste (bokmål).

Last ned timeliste (nynorsk).

For mer informasjon om lønn og timelister se Payroll administration.

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified June 22, 2017 10:41 AM