English version of this page

Arbeidstid og fravær

Arbeidstid

  • Arbeidstid
  • Arbeidsplikt og timeregnskap
  • Registrering av arbeidstid
  • Fridager og høytidsdager

Permisjon

Ulike permisjonstyper, inkludert forskningstermin

Ferie

Alle har rett og plikt til å ta ferie i den utstrekning de har opptjent feriepenger, enten ved UiO eller fra en tidligere arbeidsgiver.

Sykefravær

Når du har fravær på grunn av egen eller barns sykdom, plikter du å melde fra til din nærmeste leder umiddelbart.

Seniordager

Fra året du fyller 62 får du 12 ekstra fridager med lønn. Seniordager er ikke ferie og kan ikke overføres mellom kalenderår.