English version of this page

Fagforeninger og verneombud

Arbeidstakere har medbestemmelse og reell innflytelse på arbeidsplassen gjennom fagforeningene og verneombudene.


Fagforeninger

Fagforeninger ivaretar medlemmenes interesser og sikrer medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. De har to roller: en kollektiv rolle hvor de deltar i møter med ledelsen og er med i beslutningsprosessene, og en rolle hvor de representerer medlemmene i enkeltsaker.

Fagforeningenes oppgaver er:

 1. Kollektivt
  • Delta i møter med arbeidsgiver og være med i beslutningsprosessene
  • Utarbeide krav om nye avtaler
 2. For medlemmene
  • Ta seg av medlemmenes interesser i sentrale og lokale lønnsoppgjør
  • Yte hjelp under arbeidskonflikter og liknende
  • Representere medlemmene i forbindelse med tilsettinger
  • Holde medlemmene informert om aktuelle lønns- og arbeidsspørsmål

Fagforeninger ved UiO

Felles kontaktadresse for alle fagforeningene ved UiO: hovedtillitsvalgte@uio.no.

Interesseorganisasjoner ved UiO

Interesseorganisasjonene arbeider for medlemmenes interesser, men har ingen formell medbestemmelsesrett.

Verneombud

Verneombudene skal engasjere seg i saker som har betydning for arbeidsmiljøet, og deres rolle er beskrevet i arbeidsmiljøloven. Eksempler:

Permisjon ved tillitsverv

Du kan søke om pemisjon hvis du har tillitsverv.
 

Publisert 3. nov. 2008 14:05 - Sist endret 2. aug. 2016 12:13