Avslutning av arbeidsforholdet

Når det er 5 måneder igjen av ansettelsesforholdet vil det bli holdt et møte med stipendiaten, veileder og instituttleder.

Møtet skal kartlegge hvor du er i avslutningsprosessen av avhandlingen din, og om det er noe instituttet eller fakultet kan bistå med for å hjelpe deg i avslutningen. Det vil også bli gitt en orientering om videre karrieremuligheter ved Universitetet i Oslo.

I følget statsansattelovens § 17 skal alle ansatte motta et varsel om fratredelse 1 måned i forkant av siste tilsettingsdag, dette gjelder stipendiater også. Det er viktig at du retunerer fratredelsesskjema til administrasjonen siste arbeidsdag, slik at sluttoppgjøret kan foretas.

Tilgang til UiO IT-tjenester vil opphøre ved fratredelse. Du har anledning til å søke om forlenget studierett på ph.d-programmet. Dette vil gi tilgang til UiOs systemer, men innebærer ikke en forlengelse av tilsettingsforholdet. Søknad sendes administrasjonsseksjonen.

Stipendiater som er ansatt ved Juridisk fakultet og som fullfører på normert eller tilnærmet normert tid, vil få tilbud om 6 måneders undervisnings- og gjennomføringsstipend. Retningslinjer for gjennomføringsstipend.

Etter at du har levert inn avhandlingen og venter på å få den bedømt, kan du ha krav på dagpenger fra NAV frem til to uker før prøveforelesningen.

Publisert 4. nov. 2015 09:14 - Sist endret 9. feb. 2018 13:52