Opptak og oppstart

Instituttet vil ta imot deg, passe på at du finner deg til rette og gi deg tilganger til bygg, bibliotek og IT. Du blir også tatt med på hilserunde blant dine nye kollegaer.

Tidlig etter oppstart vil du også ha et møte med ph.d.- koordinatoren på fakultetet. Målet med møte er å bli kjent med administrasjonen og å gå igjennom ph.d-utdanningen i et nasjonalt, UiO, og et fakultets perspektiv. Vi vil også gå igjennom programplanen, viktigheten av å melde inn permisjoner og  veiledning. Det vil også gis informasjon om mentorordningen for kvinnelige stipendiater. Møtet varer ca en time.

De som har  undervisningsplikt på programmet vil også hilse på studie- og eksamensavdelingen. Du bør så tidlig som mulig sende inn skjema (pdf) over hvilke emner du ønske å undervise i. Oversikt over undervisningsplikt og de ansvarlige undervisningsplanleggerne.

Fakultetet har også egne sider for alle nytilsatte med lenker til generell informasjon om det å være ny ved UiO.

Publisert 4. nov. 2015 09:14 - Sist endret 22. juni 2017 10:47