English version of this page

Utbetaling av timelønn og honorar

Timeansatte og oppdragstakere lønnes etter bilag.


Timeansatte

 • Timeansatte lønnes i henhold til inngått timekontrakt og eventuelt godkjente timelister.
  • Postene på en timeliste skal kun gjelde én kalendermåned slik at pensjonsrettighetene kan håndteres korrekt.
  • Postene på en timeliste skal kun gjelde arbeid utført for én arbeidsgiver. Har du jobbet for forskjellige UiO-enheter i løpet av en måned, skal du levere tilsvarende antall timelister.
  • Timelistene leveres til ansvarlig arbeidsleder i begynnelsen av påfølgende kalendermåned.
 • Skattetrekk foretas på grunnlag av skattekort som UiO innhenter fra Skatteetaten. Personer som ikke har fått opprettet skattekort blir trukket 50 % forskuddstrekk.
 • Utbetalingen foretas sentralt av Seksjon for lønn på grunnlag av innsendte bilag fra enheten som skal betale for arbeidet.
 • Utbetaling foretas normalt i midten og i slutten av måneden, se kjøreplan.
 • Feriepenger utbetales i juni i neste kalenderår.

Oppdragstakere

 • Honorar til oppdragstakere utbetales i henhold til inngått oppdragskontrakt og godkjent utføring av oppdraget.
 • Skattetrekk foretas på grunnlag av skattekort som UiO innhenter fra Skatteetaten. Personer som ikke har fått opprettet skattekort blir trukket 50 % forskuddstrekk.
 • Utbetalingen foretas sentralt av Seksjon for lønn på grunnlag av innsendte bilag fra enheten som skal betale for arbeidet.
 • Utbetaling skjer normalt i midten og i slutten av måneden, se kjøreplan.
 • Oppdragstakere har ikke krav på feriepenger.

Selvstendig næringsdrivende

 • Honorar til selvstendig næringsdrivende utbetales i henhold til inngått kontrakt og godkjent utføring av oppdraget.
 • Det foretas ingen skattetrekk. UiO innrapporterer næringsinntekt til likningsmyndighetene en gang i året.
 • Utbetalingen foretas sentralt av Seksjon for regnskap på grunnlag av godkjente fakturaer gjennom bestillings- og regnskapssystemet.
 • Utbetaling skjer normalt på mandager og torsdager.
 • Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på feriepenger.

Utbetaling til utlandet

 • Skal betalingen sendes til utlandet, må det legges ved et eget skjema med bankopplysninger (pdf).
 • Skatteplikten vil være avhengig av om arbeidet er utført i Norge eller utlandet. Gjesteforelesninger gitt i Norge kan vanligvis utbetales trekkfritt dersom oppholdet i Norge ikke varer utover 2 dager.
 • Utbetalinger til utenlandske bankkonti med IBAN og SWIFT/BIC- adresser tar 2-3 dager lengre enn utbetalinger i Norge. Utbetalinger til USA og andre land utenfor Europa kan ta vesentlig lengre tid.
Publisert 3. mars 2015 15:42 - Sist endret 24. apr. 2017 12:48