Velferdsutvalget for fakultetssekretariatet

Hvem er vi?

Velferdsutvalget er satt sammen av personer fra ulike seksjoner i fakultetsadministrasjonen. Følgende personer sitter i utvalget:

Hva gjør vi?

Vi ønsker som best vi kan å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen.  Blant annet i form av hyggelig sammenkomster som julelunsj, og sommerfest med grilling eller liknende.

Vi er representanter for alle ansatte i administrasjonen, og tar gjerne i mot ideer og tips til arrangementer og annet som kan bidra til sosial trivsel på arbeidsplassen og samle oss på tvers av seksjonene. Har du noe du vil foreslå, kan du melde det inn til oss på vår e-postliste velferdsutvalget@hf.uio.no.

Publisert 21. okt. 2015 14:43 - Sist endret 2. des. 2015 15:09