Sosiale arrangementer ved SV

SV-fakultetet har et eget Velferdsutvalg (VU). Velferdsutvalget skal legge til rette for sosiale aktiviteter for teknisk-administrativt ansatte ved fakultetet, og er ansvarlig for å opprette komiteene som arrangerer fakultetets julebord og sommerfest. Velferdsutvalget koordinerer Torsdagsklubben.

Torsdagsklubben

For hvem?

Alle administrativt ansatte på SV

Innhold

Sosialt arrangement etter arbeidstid torsdag.

Tidspunkt

To torsdager i vårsemesteret, en torsdag i høstsemesteret. Arrangøransvaret går på rundgang mellom enhetene på fakultetet:

  • TIK (høsten 2018)
  • FAKADM (våren 2019)
  • ISV (våren 2019)
  • ØI (høsten 2019)
  • ISS (våren 2020)
  • SAI (våren 2020)
  • PSI (høsten 2020)

Pris

Deltakerne betaler mat og drikke selv. Eventuelle inngangspenger dekkes av fakultetet med en maksimumspris på NOK 100,- pr person pr gang.

Sommerfest og julebord

For hvem?

For alle på fakultetet og for dem som har sluttet siden siste fest.

Innhold

Faglig program: to foredrag av vitenskapelig ansatte ved fakultetet, festmiddag med taler

Tidspunkt

Normalt første fredag i juni og første fredag i desember.

2018

  • Sommerfest: Fredag 1. juni
  • Julebord: Fredag 7. desember

Pris

Fakultetet dekker inntil 650 per person som er påmeldt hvis man ikke leier lokale, og inntil 900 per påmeldte person hvis man leier lokale.

Fredagsmingel

Ansatte oppfordres til å ta initiativ til fredagsmingel eller sosiale sammenkomster andre dager i uken.

E-postlisten fredagslarm[at]sv.uio.no kan benyttes til sosiale initiativ. Her er både nåværende og tidligere ansatte mottakere.

For å bli lagt til e-postlisten: meld deg på her eller ta kontakt med Tron Harald Torneby.

Publisert 14. jan. 2015 11:19 - Sist endret 1. juni 2018 12:47