Interne midler ved IOR

Instituttet lyser hvert år ut interne midler som de ansatte kan søke om til reiser, gjesteforelesere, internasjonalisering, seminarer og konferanser ved IOR, kursdeltagelse, språkvask og publiseringsstøtte.

Professorer, førsteamanuenser og postdoktorer ved Institutt for offentlig rett er velkomne til å søke.

Professorer, førsteamanuenser, postdoktorer og stipendiater ved Institutt for offentlig rett er velkomne til å søke.

Professorer og førsteamanuenser ved Institutt for offentlig rett er velkomne til å søke.

Professorer og førsteamanuenser ved Institutt for offentlig rett er velkomne til å søke.

Professorer, førsteamanuenser, postdoktorer og stipendiater ved Institutt for offentlig rett er velkomne til å søke.