Kommunikasjon og impact i eksternfinansierte prosjekter

Prosjektresultater må kommuniseres til målgruppene for at de skal kunne ha impact (samfunnsbidrag). Disse sidene er en verktøykasse for forskningsrådgivere og forskere. De tar primært for seg EUs krav, men vil også være relevante for andre typer søknader.

Impact — hva er det og hvorfor er det viktig?

Viktige EU-begreper

Finansiørenes krav til kommunikasjon

Gode eksempler

Forskningsprosjekter som har lykkes med impact, både i søknad- og driftsfase. Flere eksempler kommer fortløpende.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonen skal støtte de overordnede målene for impact i prosjektet. Det er lurt å tenke på dette allerede i søknadsfasen for å vise at mål, tiltak og ressurser er gjennomtenkte og realistiske.

Abstract

Tilbakemelding?

For spørsmål og kommentarer om disse sidene, ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no.