English version of this page

Innkjøp

Slik bestiller du

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk, må gjøres av din innkjøper gjennom UiOs bestillingssystem. Du må først fylle ut et bestillingsskjema som sendes til din innkjøper/rekvirent.

UiOs rammeavtaler

UiOs rammeavtaler skal brukes. Logg deg inn i avtalekatalogen for å se alle UiOs avtaler.

Logg inn

Hvis rammeavtale ikke finnes

- skal du foreta en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gjøres, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning:

  • under NOK 100.000 eks. mva.
  • over NOK 100.000 eks. mva.

UiOs prinsipper for arbeid med anskaffelser 2017-2021

UiOs anskaffelsespolicy ble vedtatt i UiOs styre 15. mars 2017.

 

Bestillingssystemet

Innkjøperne for enhetene må bruke bestillingssystemet for samtlige bestillinger.

Logg inn

Kontakt

Hvem kontakter jeg om innkjøp? Se oversikt over innkjøpere, rekvirenter, superbrukere og Seksjon for innkjøp.

Gå til kontaktveileder