English version of this page

Innkjøp

Slik bestiller du

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk og bøker, må gjøres av din innkjøper gjennom UiOs bestillingssystem. Du må først fylle ut et bestillingsskjema som sendes til din innkjøper/rekvirent.

UiOs rammeavtaler

UiOs rammeavtaler skal brukes. Logg deg inn i avtalekatalogen for å se alle UiOs avtaler.

Logg inn

Hvis rammeavtale ikke finnes

- skal du foreta en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gjøres, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning:

  • verdi under NOK 100.000 eks. mva.
  • verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.

UiOs innkjøpsstrategi

Kontakt

Hvem kontakter jeg om innkjøp? Se oversikt over innkjøpere, rekvirenter, superbrukere og Seksjon for innkjøp.

Gå til kontaktveileder

Bestillingssystemet

Innkjøperne for enhetene må bruke bestillingssystemet for samtlige bestillinger.

Logg inn