Rammeavtaler og enkeltkontrakter

Rammeavtalene er bindende for alle enheter ved UiO. En rammeavtale skal benyttes hvis den dekker innkjøpsbehovet. Avtalene skal ikke benyttes til private kjøp. Det er kun Eiendomsavdelingen og Seksjon for innkjøp som inngår rammeavtaler på vegne av UiO.

Avtalekatalog med leverandører

Avtalekatalogen inneholder UiOs avtaler, både rammeavtaler og enkeltkontrakter, med leverandørnavn og kontaktpersoner. Enkeltkontrakter skal kun benyttes av den enheten som har hatt anskaffelsen og avrop gjøres i henhold til kontrakten.

Logg inn i avtalekatalogen

Du kan abonnere på oppdateringer på aktuelle avtaler og sende inn kommentarer. Det er også en rekke søkemuligheter som gjør det lettere å finne avtaler, både aktuelle og avtaler som er under etablering.

Veiledning: Hvordan bruke den nye avtalekatalogen til UiO (pdf)

Hva er rammeavtaler?

Hva er en rammeavtale og hvilken fordeler har dette for UiO?

UiO har rammeavtale med nesten 300 leverandører. En rammeavtale er en avtale som fastsetter vilkårene for de kjøp som skal gjøres for avtalte produkt- og tjenesteområder i løpet av rammeavtaleperioden.

Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med en anskaffelse, fordi oppdragsgiver ikke behøver å gjennomføre en hel anskaffelsesprosedyre hver gang noe skal anskaffes.

Hvilke regler og rutiner som gjelder for bestilling (avrop) på de enkelte rammeavtalene varierer. Dersom en av UiO sine rammeavtaler dekker et konkret behov, skal denne rammeavtalen benyttes.

Les mer om rammeavtaler (pdf)

Publisert 14. apr. 2014 13:01 - Sist endret 7. nov. 2017 07:54