English version of this page

Hvem kontakter jeg om innkjøp?

Museer og biblioteket

For å gjøre en bestilling på UiOs regning, skal du ta kontakt med en rekvirent/innkjøper i din enhet.

UiO: Ledelsen og støtteenheter

For å gjøre en bestilling på UiOs regning, skal du ta kontakt med en rekvirent/innkjøper i din enhet.

Se hvordan du bestiller

For innkjøpere og rekvirenter

Har du spørsmål om bestillingssystemet?

Ta kontakt med din superbruker

For superbrukere

Får du spørsmål om bestillingssystemet du ikke kan svare på?

Send e-post til Seksjon for innkjøp:

e-handel@admin.uio.no

Seksjon for innkjøp

innkjop@admin.uio.no

Tlf: 45 50 55 99  
vakt/rådgiving for anskaffelser

Vakttelefonen er betjent mellom klokken 9.00 og 15.00