Kontaktinformasjon for økonomi

Kontaktpunkter i Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Kontaktpunkter på enhetene

HF

Fakultetssekretariatet

IAKH

Tarjei Solberg

IFIKK

Solveig Johansen

IKOS

ILOS

Heidi Ekstrand

ILN

Fakturaer, bilagslønn, refusjoner, reiseregninger: Nuray Bedri Aliosman

Innkjøp: Nadia Elvebakk

IMK

Kalaivani Naguleswaran

IMV

MultiLing

Senter for Ibsen-studier

<ukjent>

JUS

JUS: Kontaktpersoner for økonomi

MN

MN: Kontaktpersoner for økonomi

 

MED

Fakultetsadministrasjonen

Halvor Fahle

Helsam

Navn Oppgaver Gir støtte til

Lars Roald

Koordinere økonomiarbeidet ved instituttet
Budsjett og økonomioppfølging for basis og ekstern virksomhet
Helsefag, helseøkonomi og helseledelse, medisinsk etikk

Irene Auke

Budsjett og økonomioppfølging for basis og ekstern virksomhet Allmennmedisin og samfunnsmedisin

Louise Bolands Eklund

Faktura, bilag reiseregning og eksternt finansiering

Reiseregning for medisinstudenter

Lille Ullevål, spesielt støtte til sykepleievitenskap

Ada Winge

Faktura, bilag og reiseregning

Forskningsveien og instituttadministrasjon

Kristine Rona Kjersem

Innkjøp, faktura, bilag og reiseregning

Lille Ullevål
Gry Stubberud Innkjøp Lille Ullevål
Christian Englien Innkjøp Forskningsveien
Steinar Lund

Kontering av faktura og bilag

 

IMB

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Trude Abelsen Seksjonsleder
Elisabeth Augdahl
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Malarvili Inparajan
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Helene Fondevik Senn
 • Avd. for ernæringsvitenskap
 • Norsk Transgen Senter
Habib Moradi
 • Administrasjonen
 • Mekanisk verksted
 • Elektronikkverkstedet
 • IT-avdelingen
 • Avd. for atferdsvitenskap
Marion Renfang Fierro
 • Seksjon for anatomi
 • Seksjon for fysiologi

Harald Godø Gjerdahl

 • Seksjon for biokjemi
 • Avd. for biostatistikk
 • Avd. for komparativ medisin

Klinmed

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Hans-Jørgen Lund
 • Seksjonssjef
 • Økonomistyring
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Økonomicontroller for
  • Akuttklinikken (AKU)
  • Prehospital (PRE)
  • Oslo sykehusservice (OSS)
Oksana Takhirova
 • Økonomicontroller for
  • Kvinneklinikken (KVI)
  • Barne - og ungdomsklinikken (BAR)
  • Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)
  • Kreftklinikken (KRE)
  • Senter for framragende forskning - Senter for kreftbiomedisin (CCB)
  • K.G Jebsen - Senter for immunterapi mot kreft (KRE)
Knut Hegland
 • Økonomicontroller for
  • Nevroklinikken (NVR)
  • Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA)
  • Ortopedisk klinikk (OPK)
  • Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK)
  • Administrasjon, Ahus
  • KIL/Ahus
  • KKF/Ahus
  • KHP/Ahus
Christina Olsen Solberg
 • Økonomicontroller for
  • Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
  • Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)
  • Senter for framragende forskning - Senter for Immunregulering (CIR)
  • K.G Jebsen - Senter for forskning på influensavaksine (KLM)
  • K.G Jebsen - Senter for betennelseforskning (KLM)
Willemijn Solheim
 • Økonomicontroller for
  • Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)
  • Medisinsk klinikk (MDK)
  • Senter for framragende forskning - Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)
  • K.G Jebsen - Senter for psykoseforskning (PHA)
  • NSSF (PHA)
  • SERAF (PHA)

Helene Burhol

 • Innkjøp Klinmed
Anniken Kjærnet
 • Bilag (bilagslønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner)
 • Honorar
 • Fakturaer
 • Kontrollprogram

OD

OD Fakultetsadministrasjonen: Kontaktpersoner for økonomi

IKO

SV

SV: Kontaktpersoner for økonomi

TF

Seland, Elisabeth Engh

UV

UV: Kontaktpersoner for økonomi

UB

UB: Kontaktpersoner for økonomi

KHM

KHM: Kontaktpersoner for økonomi

NHM

Vollelv, Cathrine

Næss, Hilde

Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa

LOS

Hvem kontakter du i Enhet for intern administrasjon?

Hvem kontakter du i USIT?

STK

Sæther, Liv

Indahl, Ragni Kontorsjef

SUM

Marie Thörnfeldt

Manhar Pat Harmansen

Terje Røysum

 

Publisert 19. mai 2015 13:14 - Sist endret 3. apr. 2017 10:12