Lokalt kontrollprogram

Kontrollprogrammet skal:

  • verifisere kvaliteten på regnskapet
  • danne grunnlag for identifikasjon av konkrete områder for endring og forbedring av eksisterende rutiner/kontroller
  • bidra til forbedring av de administrative rutiner ved den enkelte enhet

Matrisen - et aktivt arbeidsverktøy

Matrisen er tenkt som et aktivt arbeidsverktøy hvor resultater og konklusjoner av kontrollpunktene oppsummeres. Kontrollene blir gjennomført hver måned, i forbindelse med kvartalsavslutning eller tertialavslutning. Kontrollprogrammet gir informasjon om:

  • bruksområde
  • hyppighet
  • ansvar for kontrollene
Publisert 13. mai 2015 15:49 - Sist endret 2. nov. 2015 11:13