print logo

Formelle krav til faktura (salgsdokument)

 

Et salgsdokument skal være nummerert, datert og angi:

  • Navn og adresse til den næringsdrivende som leverer varen/ yter tjenesten
  • Organisasjonsnummer
  • Navn og adresse til UiO
  • En klar beskrivelse av varen/ tjenesten
  • Kvantum eller omfang av det som er levert/ ytet
  • Vederlaget for varer/tjenesten
  • Tidspunkt og stedet der varen er levert/ tjenesten ytet 
Publisert 22. sep. 2008 15:27 - Sist endret 24. sep. 2008 13:10