print logo

Økonomisystemet Oracle Applications (OA)

Systemet består av følgende moduler:

 • Leverandørmodul (AP) 
  Registrering av leverandører og inngående fakturaer som lastes inn fra Basware (elektronisk fakturabehandling).
   
 • Kundemodul (AR) 
  Oppretting av kunder og registrering av utgående fakturaer. Se rutine for å behandle utgående fakturaer
   
 • Utstyrsmodul (FA) 
  Registrering av utstyr. Se rutine for registrering av utstyr
   
 • Budsjettering (GL) 
  Registrering av budsjett og innlasting av hovedboksbilag via ADI.
   
 • Hovedbok (GL) 
  Bokføring av hovedboksbilag. Rutine for bilag som ikke skal valideres i ADI.
   
Publisert 31. okt. 2008 14:48 - Sist endret 12. jan. 2015 16:44