Kodeverk, skjemaer, maler og attester 

Attester for UiO

Garanti, MVA, firma og skatt. Norsk/engelsk mm. 
Ansvarlig: ADS/SI.

Kontaktpunkter for regnskap

Besvarer spørsmål om skjemaer og fagtemaer.

Kodeverk

Kodeverk                                 Kommentar
Artskontoplan (xlsx) Se også Artskontoinformasjonkonvertering (excel) - inntektsarter (excel) - kontohistorikk
Tiltakskoder Rapport: R - Segmentkontroll tiltak. Lister alle gyldige tiltakskoder per aktuell dato. Hovedtiltak(liste) viser tiltaksserier med navn.
- Noen enheter har laget egne tiltaksoversikter.
Prosjekter Rapport: R - Prosjektregister - aktive prosjekter. Se også prosjektnummerserier. Noen enheter har laget egne oversikter.
Stedkoder (xlsx) Ansvarlig: ADS/Seksjon for applikasjonsforvaltning. Se også stedkoder.
FA Overordnet anleggsinformasjon (rapport Tableau)  UiO Innkjøp og Fakturaoppfølging › Anlegg › Overordnet anleggsinformasjon
FA Lokasjonskoder (rapport Discoverer)

 

Skjemaer og maler

Skjema Kommentar
 

Brukertilgang systemer - søknadsskjemaer

For enhetene/eksterne
Fakturasystemet - Basware IP Nettskjema - Skjemaveileder IP
Bestillingssystemet - Basware PM Nettskjema - Skjemaveileder PM
Økonomisystemet - Oracle Applications (OA) Nettskjema
Styringskart, Kuben og Buddy Nettskjema
Tableau (økonomimedarbeider og superbrukere) Nettskjema
Sletting av systemtilganger og myndigheter Basware IP/PM, OA, BDM, Styringsk, Kuben, Buddy
For ADS-ansatte/internt
ADS - OA Økonomisystemet Nettskjema
ADS - PM Admin Nettskjema
ADS - IP Admin og Master Nettskjema
 

BDM Budsjettdisponeringsmyndighet

Budsjettdisponeringsmyndighet(BDM) - søknadsskjema (xls) Skjemaveileder BDM
Informasjon BDM
Innsending av BDM-skjema og systemtilganger 

EFP - budsjettmaler

Oppdatert med lønnstabeller for 2017, samt pensjonssatser.
Bidragsprosjekter
Kostnadsspesifikke prosjekter (NFR) Brukerveiledning
Budsjettmal Fellesløftet (NFR)   
Andelsmessige prosjekter Brukerveiledning
Budsjettering-SFF Brukerveiledning
Budsjettmal_SFF_partnere  
Rebudsjettering TDI  
EU-Horizon 2020 (inkl. ERC) vedtatt valutapolicy UiO
MSCU (2014-2017)  
MSCU (2018-2020)  
Gamle maler EU's 7 rammeprogram (ikke oppdatert med TDI)
EU - Collaborative Projects)  
EU - CSA  
EU ERC (20%) European Research Council
Oppdragsprosjekter
Oppdrag Brukerveiledning
Undervisningsoppdrag  
Konferansebudsjett  
 

EFP - diverse

Prosjektopprettelse- og endringsskjema Egen nettside/innlogging for autoriserte brukere
Frikjøp - andel 2017/2018 Skal kun benyttes til periodiseringer. Øvrige ompostering skal skje via Eompen.
Frikjøp - andel_Eomp_2017/2018  
Timeregistrering 2018 H2020  
Timeregistrering 2017 H2020  
Timeregistrering 2016 H2020  
Timeregistrering 2018 7 RP  
Timeregistrering 2017 7 RP  
Timeregistrering 2016 7 RP  
Utbetalingsanmodning coordinator EU (pdf) (doc)  
Decleration on person  
 

FA-registeret - vedlikehold og ompostering

Kapitalisering av anlegg under utførelse (xlsx)  
Salg og kassasjon av eiendeler (xls)  
Ompostering - FA (xls)  
Opprettelse av leiestedsnavn(xls)  
 

Kontering

Forskudd Ansvarlig: ADS/SL Seksjon for lønn
Tilbakebetaling kreditnota - skjema (odt)  
Grunnlag for kreditnota - skjema (odt)  
Overføre penger uten faktura  
 

Oracle kontosegment - registrering

Artskonto Nettskjema.
Stedkode Nettskjema. Ansvarlig: ADS/SL. Info om stedkoder.
Prosjekt Info om EFP.
Tiltakskode Excelskjema.
 

Tertial- og årsavslutning

Beholdning/varelager (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
Tap på fordringer (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
 

Øvrige skjemaer og maler

Avstemming balansekonti (xls)
Bestillingsrett (xls)
Kassetelling (xlsx)
Konteringsmal for periodiseringer (xls)
Konteringsmal for internhandel og frikjøp i eOmposteringsløsningen (xls)
Konteringsmal for ompostering, bevilgning, IB, varelager og bankbilag i eOmposteringsløsningen (xls)
Registreringsskjema for E-pay innbetalingsløsning (pdf)
Utbetalinger til utlandet via SAP - kontoopplysninger (pdf)

 

Se flere skjemaoversikter