Kodeverk, skjemaer, maler og attester 

Attester for UiO

Garanti, MVA, firma og skatt. Norsk/engelsk mm. 
Ansvarlig: ADS/SI.

Kontaktpunkter for regnskap

Besvarer spørsmål om skjemaer og fagtemaer.

Kodeverk

Kodeverk                                 Kommentar
Artskontoplan (xlsx) Se også Artskontoinformasjonkonvertering - inntektsarter - kontohistorikk
Tiltakskoder Rapport: R - Segmentkontroll tiltak. Lister alle gyldige tiltakskoder per aktuell dato. Hovedtiltak(liste) viser tiltaksserier med navn.
- Noen enheter har laget egne tiltaksoversikter.
Prosjekter Rapport: R - Prosjektregister - aktive prosjekter. Se også prosjektnummerserier. Noen enheter har laget egne oversikter.
Stedkoder (xlsx) Ansvarlig: ADS/Seksjon for applikasjonsforvaltning. Se også stedkoder.
FA Utstyrsgruppenavn (rapport)     
FA Lokasjonskoder (rapport)  

 

Skjemaer og maler

Skjema Kommentar
 

Brukertilgang systemer - søknadsskjemaer

For enhetene/eksterne
Basware IP (fakturasystem) Nettskjema - Skjemaveileder IP
Basware PM (bestillingssystem) Nettskjema - Skjemaveileder PM
OA Oracle Applications (økonomisystemet) Nettskjema
Styringskart, Kuben og Buddy Nettskjema
Sletting av systemtilganger og myndigheter Basware IP/PM, OA, BDM, Styringsk, Kuben, Buddy
For ADS-ansatte/internt
ADS - OA Økonomisystemet Nettskjema
ADS - PM Admin Nettskjema
ADS - IP Admin og Master Nettskjema
 

BDM Budsjettdisponeringsmyndighet

Budsjettdisponeringsmyndighet(BDM) - søknadsskjema (xls) Skjemaveileder BDM
Informasjon BDM
 

EFP - budsjettmaler (Eksternt finansierte prosjekter)

Bidragsprosjekter
Budsjettmal Fellesløftet (NFR) (oppdatert 21/4/2017)  
Andelsmessige prosjekter (xlsx) Brukerveiledning (docx)
Kostnadsspesifikke prosjekter (xlsx) Brukerveiledning (docx)
EU-Horizon 2020 (xlsx) inkluderer ERC-mal

Marie Sklodowska Curie (xlsx)

 
Budsjettering-SFF.xlsx Brukerveiledning (docx)
Budsjettmal_SFF_partnere  
Budsjettering SFI.xlsx  
Rebudsjettering TDI, Kostnadsspesifikk  
Rebudsjettering TDI, andelsmessig  
Rebudsjettering - Pedat (xlsx)  
Gamle maler EU's 7 rammeprogram (ikke oppdatert med TDI)
EU - Collaborative Projects (xlsx)  
EU - CSA (xlsx)  
EU ERC (20%) (xlsx) European Research Council
Oppdragsprosjekter
Oppdrag (xlsx) Brukerveiledning (docx)
Undervisningsoppdrag (xlsx)  
 

EFP - diverse

Prosjektopprettelse- og endringsskjema Egen nettside/innlogging for autoriserte brukere
Frikjøp - andelsfordeling 2017 (xlsx) Skal kun benyttes til periodiseringer. Øvrige ompostering skal skje via Eompen.
Frikjøp - andelsfordeling_Eomp_2017 (xlsx)  
Frikjøp - timeregistrering 2016 (xlsx)  
Frikjøp - Timeregistrering-(2015).xlsx  
Frikjøp - timeregistrering-2017.xlsx  
Utbetalingsanmodning coordinator EU (pdf) (doc)  
Timeregistrering 2017 H2020 (xlsx)  
Timeregistrering 2016 H2020 (xlsx)  
Timeregistrering 2015 H2020 (xlsx)  
Decleration on person (docx)  
 

FA-registeret - vedlikehold og ompostering

Kapitalisering av anlegg under utførelse (xlsx)  
Salg og kassasjon av eiendeler (xls)  
Ompostering - FA (xls)  
Opprettelse av leiestedsnavn(xls)  
 

Kontering

Forskudd Ansvarlig: ADS/SL Seksjon for lønn
Tilbakebetaling av kreditnota (odt)  
Overføre penger uten faktura  
 

Oracle kontosegment - registrering

Artskonto Nettskjema.
Stedkode Nettskjema. Ansvarlig: ADS/SL. Info om stedkoder.
Prosjekt Info om EFP.
Tiltakskode Excelskjema.
 

Tertial- og årsavslutning

Beholdning/varelager (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
Tap på fordringer (xlsx) - bokmål (nynorsk versjon (xlsx))
 

Øvrige skjemaer og maler

Avstemming balansekonti (xls)
Bestillingsrett (xls)
Kassetelling (xlsx)
Konteringsmal for periodiseringer (xls)
Konteringsmal for internhandel og frikjøp i eOmposteringsløsningen (xls)
Konteringsmal for ompostering, bevilgning, IB og bankbilag i eOmposteringsløsningen (xls)
Registreringsskjema for E-pay innbetalingsløsning (pdf)
Utbetalinger til utlandet via SAP - kontoopplysninger (pdf)

 

Se flere skjemaoversikter