Bolig for internasjonale forskere

Internasjonale forskere trenger ofte assistanse med å finne egnet bolig. Alternativene avhenger av oppholdets lengde, forskerens tilknytning til UiO og om vedkommende har med seg familie.

Jo tidligere boligsøket starter, jo større er sjansene for å finne gode løsninger!

MERK! Om forskeren skal søke om norsk fødselsnummer så krever nå skatteetaten 6 måneders boligkontrakt!

Opphold 2 - 12 måneder

Opphold over 1 år

Forskerboliger kan kun leies inntil 1 år. Etter det må forskeren:

Oppnevnte bestillere har mottat en epost sendt fra nettskjemaet "Bestilling av forskerbolig" med beskrivelse av fremgangsmåte. Kontakt Forskerboligkontoret om du ikke finner den igjen.