Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

23 jan.
09:00, Sophus Bugges hus, auditorium 2

På kurset vil vi gjennomgå sentrale temaer i statsansatteloven, med fokus på hva som er endret fra tjenestemannsloven.

Søk i personalrutiner

Møter

Ingen kommende møter er satt opp.