Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

22 mai
09:00, Hanna Ryggen rommet, 10 et Lucy Smiths hus

Kurs for ledere og personalkonsulenter i oppfølging av sykefravær

Søk i personalrutiner

Møter

14 juni
09:00, Helga Engs hus, Auditorium U35