Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

15 mars
Møterom 5, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)

På dette kurset lærer du hva du bør og kan få ut av en intervjusituasjon og hvordan du planlegger intervjuet for å oppnå dette. Fokus ligger på deg som intervjuer og intervjuets rammebetingelser.

16 mars
09:00, Helga Engs hus: PC-rom 235

Kurs for nye personalkonsulenter

22 mai
09:00, Hanna Ryggen rommet, 10 et Lucy Smiths hus

Kurs for ledere og personalkonsulenter i oppfølging av sykefravær

Søk i personalrutiner

Møter

05 apr.
09:00, Helga Engs hus, Auditorium U35