Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

26 okt.
09:00, Helga Engs hus PC-rom 235

Kurs for personalkonsulenter

09 nov.
Møterom 2, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)

På dette kurset lærer du hva du bør og kan få ut av en intervjusituasjon og hvordan du planlegger intervjuet for å oppnå dette. Fokus ligger på deg som intervjuer og intervjuets rammebetingelser.

13 nov.
08:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Seminar for deg som vil skrive bedre utlysningstekster og lære mer om valg av utlysningskanaler.

23 jan.
09:00, Store møterom, Georg Sverdrups hus

På kurset vil vi gjennomgå sentrale temaer i statsansatteloven, med fokus på hva som er endret fra tjenestemannsloven.

Søk i personalrutiner

Møter

i dag okt.
09:00, Stallen, Professorboligen