Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

15 mars
09:00, Helga Engs hus, PC-rom 235

Kurs for nye personalkonsulenter

Søk i personalrutiner

Møter

07 mars
09:00, Harald Schjelderups hus, Auditorium 3