Personalrutiner

Rutiner, maler og skjemaer som skal brukes i personalarbeid ved UiO

Kurs i personalarbeid

21 sep.
Møterom 2, 10. etasje i Lucy Smiths hus (Problemveien 7, Blindern)

På dette kurset lærer du hva du bør og kan få ut av en intervjusituasjon og hvordan du planlegger intervjuet for å oppnå dette. Fokus ligger på deg som intervjuer og intervjuets rammebetingelser.

Søk i personalrutiner

Møter

06 sep.
09:00, Helga Engs hus, Auditorium U35