English version of this page

Personvern ved UiO

Personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan identifisere en person. Ved UiO behandles det titusener av personopplysninger hvert semester, innenfor studieadministrasjon og forskning, og i ansettelsesforhold. Universitetsdirektøren har det overordnede behandlingsansvaret for all behandling av personopplysninger på UiO.

Bruken av personopplysninger er i Norge regulert ved personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, og ved UiO er disse reglene supplert med bestemmelsene i Reglementhåndboken om personvern og IT-sikkerhetshåndboken.

Behandlingsansvarlig

Det daglige behandleransvaret for administrative behandlinger av personopplysninger utøves av IT-direktør Lars Oftedal og Märtha Felton.

Personvernombudet

Har ansvaret for å sikre at UiO utøver sitt ansvar iht. personopplysningloven når det gjelder behandlinger av personopplysninger ved UiO.

Former for behandlinger av personopplysninger

Ved UiO behandles personopplysninger på forskjellige måter og i forskjellige sammenhenger. Behandlingene kan i stor grad inndeles i to hovedgrupper:


Generelt om behandling av personopplysninger

Avvik ved behandling av personopplysninger

Avvik ved behandlinger av personopplysninger henviser til den situasjon der en behandling ikke skjer ihht. de regler og rutiner som gjelder ved UiO. Det kan for eksempel være at et fødselsnummer er publisert på web, at en sykemelding er send via e-post og kommet feil eller at sensitive data ikke lagres på sikker nok måte. Når et avvik oppdages skal dette håndteres etter en bestemt prosedyre.

Kontaktpunkter

Se hvem du skal kontakte om personvern.

Melde inn behandling

Databehandleravtale

Hvis UiO er behandlings-ansvarlig, må risikovurdering være gjennomført før avtalen er gyldig. Kontakt behandlingsansvarlig om du har spørsmål.