GDPR – Nytt personvernregelverk

Universitetet i Oslo forvalter enorme ressurser i form av personopplysninger, enten det er snakk om opplysninger om ansatte, studenter, pasienter eller forskningssubjekter. Det er derfor viktig at alle tilknyttet universitetet, enten det er studenter, ansatte eller forskere, bidrar til å verne om verdien personopplysninger har.

Hva er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er EUs nye lovgivning (forordning) på personvernområdet, som skal gjelde for hele EU/EØS fra 25. mai 2018. UiO har opprettet et prosjekt som skal jobbe med å innføre det nye personvernregelverket. 

Hva er nytt?

GDPR skal implementeres som norsk lov, og kommer til å erstatte dagens personvernlovgivning. I hovedsak videreføres dagens lovgivning, men den blir mer detaljert slik at personvern styrkes og reguleres likt i hele EU/EØS.

Kontakt

Kontakt prosjektet på e-post, gdpr-prosjekt@uio.no, for spørsmål og forespørsler.