Melde inn behandling av personopplysninger / søke konsesjon

Alle administrative behandlinger av personopplysninger og bachelor-, masteroppgaver og forskningsprosjekt, som behandler personopplysninger, skal meldes til de respektive personvernombudene. Noen behandlinger kan også være konsesjonspliktige.

Administrative behandlinger av personopplysninger

Mer informasjon om når en administrativ behandling må meldes, veiledning for hvordan det skal meldes og lenke til meldeskjema finner du her:

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med personvernombudet for administrative behandlinger på personvernombud@uio.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

Forskning

Mer informasjon om når en bachelor- eller masteroppgave og forskningsprosjekt må meldes, veiledning for hvordan det skal meldes og lenke til meldeskjema finner du her:

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med personvernombudet for forskning (NSD) på personvernombudet@nsd.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

Konsesjonsplikt

Når man skal behandle sensitive personopplysninger, er hovedregelen at du trenger konsesjon. Om behandlingen krever at du må melde eller søke konsesjon er avhengig av hvilke typer personopplysninger du skal behandle, hvilket formål du skal bruke opplysningene til og hvordan du skal behandle disse opplysningene.

For spørsmål om en administrativ behandling er konsesjonspliktig, ta kontakt med personvernombudet for administrative behandlinger på personvernombud@uio.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

For spørsmål om en oppgave eller prosjekt er konsesjonsplikt, ta kontakt med personvernombudet for forskning (NSD) på personvernombudet@nsd.no eller behandlingsansvarlig ved UiO på behandlingsansvarlig@uio.no.

Publisert 1. apr. 2016 12:04 - Sist endret 13. feb. 2018 13:21