English version of this page

Foto og video ved UiO

Fotografer og foto-tjenester

Kjøp av fototjenester

Du står fritt til å velge ekstern fotograf. Innkjøpet må følge UiOs anskaffelsesregler og vilkår for innkjøp av fototjenester.

Videoproduksjon

Trenger du hjelp til produksjon av video til forskningsformidling, undervisning, informasjon eller allmennrettet kommunikasjon? Se hvem du kan kontakte

Institutt for klinisk medisin har en egen foto- og videotjeneste.

Odontologisk fakultet tilbyr video til undervisning, forskningsformidling etc.

IT-tjenester for lyd, bilde og video

Programvare, utstyr, veiledninger, rådgivning, webcast, podcast etc.