Personpresentasjoner og person-forside

Slik redigerer du din personpresentasjon

Ansatte kan som regel redigere sin egen personpresentasjon.

Opprette personmappe

Det er nettredaktør på enheten som oppretter personmappe for de ansatte.

Person-forsiden på enhetsside

Se hvordan oppsettet på person-forsiden på enheter skal være.

Registrere permisjon

Slik registrerer du en person som er i permisjon fra stillingen sin.

Personer som er ansatt på flere enheter

En personpresentasjon kan vises på flere enheter.