UiO: Forskerstøtte

Hovedmålet for prosjektet UiO: Forskerstøtte er å utvikle bedre og mer koordinert forskerstøtte så det blir enklere for forskerne å konkurrere om eksterne forskningsmidler og drifte forskningsprosjektene. Prosjektet bygger videre på Prosjekt: Bedre forskerstøtte.

Mandat

Prinsipper for forskerstøtte

Nærhetsprinsippet og forskernære tjenester er to av syv sentrale prinsipper som er lagt til grunn for arbeidet i prosjektet.

Kontakt

Linn Kristin Stølan (prosjektleder)

Prosjektgruppen

Fagsamling 05.12.16

Fagsamlingen samlet forskerstøtten ved UiO for første gang. 160 forskningsrådgivere og prosjektøkonomer var samlet.

Innspill

Har du innspill til prosjektet? Ta i bruk nettskjema, eller send epost til prosjektleder

Arbeidsdeling mellom LOS og enhetene

En matrise som viser arbeidsdelingen mellom LOS og enhetene på nivå 2 ble ferdigstilt 21.04.17