Delarkivene

UiO har 16 lokale delarkiv som betjener hver sine enheter. Finn ditt delarkiv:

Hva gjør delarkivene?

  • Journalføring og fordeling av post og e-post
  • Daglige driftsoppgaver, primært i ePhorte
  • Veiledning av saksbehandlere i faglige spørsmål om arkivering
  • Superbrukere i ePhorte
  • Bistand med å utvikle og vedlikeholde rutiner for saksbehandling
  • Kvalitetssikring av offentlig journal
  • Rådgivning i forbindelse med innsynsbegjæringer
  • Håndtering og framfinning av eldre arkivsaker (før 18.2.2008)