English version of this page

Elektronisk kontraktinngåelse for timeansatte og oppdragstakere

UiO er i ferd med å innføre et helelektronisk system for inngåelse av time- og oppdragskontrakter. Skal du inngå en slik kontrakt med en enhet ved UiO, følger du nedenstående prosess.

Laptop som viser to hender som møtes. Bildemontasje av Hanne Baadsgaard Utigard

Kontakt

Enheten ved UiO som du skal inngå kontrakt med

Når kan du vente utbetaling?