Veiledningsavtale

Alle studenter som tas opp til masterstudier ved HF får tildelt en veileder som vil veilede studenten i arbeidet med masteroppgaven. Det stilles krav til både veileder og student i et veiledningsforhold.

Både veileders og studentens rettigheter og plikter i veiledningsforholdet er oppsummert i veiledningskontrakten. Den må både veileder og student signere før arbeidet med masteroppgaven starter.

Rettleiingsavtale nynorsk (pdf)

Veiledningsavtale bokmål (pdf)

Veiledningsavtale engelsk (pdf)

En samlet oversikt over rettigheter og plikter finnes i
Retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet

Det er også utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo

Publisert 28. aug. 2015 08:26 - Sist endret 14. mars 2016 20:25