English version of this page

Drift og kontorstøtte

Ansattkort

Alle som er ansatt ved UiO i mer enn tre måneder skal ha eget ansattkort.

Bestille trykksaker

Eiendomstjenester

Har du spørsmål om daglig drift, leie av lokaler, vakthold, parktjenester, renhold og avfall, eller pågående byggearbeider?

Parkering

Bestill parkeringsoblat, se kart med p-plasser og ladestasjoner for el-bil.

Post

Telefoni

Legge inn fraværsmelding, viderekoble telefon, endre opplysninger, samtaler til mobil og utland, svarsteder.

Transport og flytting

Budtjenester, flytting, bruk av elbil til tjenestereiser, reisekort, garasjeplass.