Brevpost

Brevpost deles i hovedsak inn som A-prioritert og B-Økonomi. Til store masseutsendelser der antallet er minimum 200 sendinger benyttes ”massebrev”, som er en rimeligere utsending. Ved massebrev stilles det krav til at sendingene er av likt format og vekt.

Leveringstid

  • A-post har som regel en framsendingsdag, unntatt de mest perifere strøk av landet. Der vil framsendingstiden være to dager (med dager regnes ordinære arbeidsdager). Eksempelvis er framføringstiden en dag mellom Oslo og Hammerfest, mens det regnes to dager mellom Oslo og Alta.
  • B post tar 2-4 dager. Normallevering er to dager lokalt, tre dager i Sør Norge opp til Nordland Fylke og fire dager for landets nordligste steder.

Vekt

Brevpost har en maksimumsvekt på 2 kg. Det er uforholdsmessig dyrt å sende brev over 1 kg. Benytt heller pakkepost i slike tilfeller. Et brev over 1 kg koster i motsetning til pakkepost (servicepakke) over det dobbelte. Framføringstiden for en pakke er en dag lokalt, to dager inntil postnummer 8000 og fire dager for øvrig.

A-post og B-post

UiO har som hovedregel at utgående post framføres som B-Økonomi. Kontakt Bud- og transportsentralen for opplysning før trykking av konvolutter. Sendinger som skal sendes som A-Prioritert merkes med "A".

Frankeringsmerke

Adressert post som skal betales med faktura, må ha et frankeringsmerke, også kalt frankopåtrykk. Frankopåtrykte konvolutter kan ikke legges i ordinære postkasser, men må sendes via Budsentralen. Slike konvolutter må aldri benyttes til svarsendinger og lignende. Kontakt Budsentralen om svarsendingsavtaler.

Masseutsendelse av post

Kontakt Budsentralen ved store masseutsendelser, så avtaler vi ekstra henting av dette.

Leveringsfrist

Det er anledning til å levere utgående post fram til kl. 14.30 på Budsentralen som besørger denne sendt samme dag.

 

Publisert 22. sep. 2008 09:17 - Sist endret 14. nov. 2017 14:22