Brevpost

All brevpost sendes som A-post. Brevpost til utlandet må merkes A-prioritet for å bli sendt på raskest mulig måte. Til store masseutsendelser der antallet er minimum 200 sendinger benyttes ”massebrev”, som er en rimeligere utsending. Ved massebrev stilles det krav til at sendingene er av likt format og vekt.

Leveringstid

Fremføringstiden innenlands er normalt 2 virkedager.

Vekt

Brevpost har en maksimumsvekt på 2 kg. Det er uforholdsmessig dyrt å sende brev over 1 kg. Benytt heller pakkepost i slike tilfeller. Et brev over 1 kg koster i motsetning til pakkepost (servicepakke) over det dobbelte. Framføringstiden for en pakke er en dag lokalt, to dager inntil postnummer 8000 og fire dager for øvrig.

Masseutsendelse av post

Kontakt Budsentralen ved store masseutsendelser, så avtaler vi ekstra henting av dette.

Leveringsfrist

Det er anledning til å levere utgående post fram til kl. 14.00 på Budsentralen som besørger denne sendt samme dag.

 

Publisert 22. sep. 2008 09:17 - Sist endret 20. des. 2017 11:16