Ekspressendinger

Nedenfor er beskrevet de forsendelsesmåtene Posten Norge benytter for ekspressendinger. Til hastesendinger inn- og utenlands benyttes også eksterne bud-og transportfirmaer til denne type oppdrag.

Mest vanlig til utenlandsoppdrag er DHL som har egen avtale med UiO (se leverandør og avtaleguiden). Avtaler med disse eller andre budfirma er opprettet/opprettes mellom leverandør og den enkelte enhet. Budsentralen formidler kun sendinger gjennom Posten Norge

Innenlands

Bedriftspakke Ekspress er den raskeste innenlandssendingen Posten Norge har. Pakkene kjøres ut til alle bedrifter. NB! besøksadresse, ikke postboksadresse. Privatpersoner må hente på postkontor eller postfilial. Vektbegrensning er 25 kg. Sendingene er sporbare og forsikret for inntil 10.000 kroner. Dersom det skulle oppstå skade eller tap ved slike sendinger skal adressekort 1 (Bedriftspakke Ekspress) benyttes. Slike adressekort fås ved henvendelse til Budsentralen.

Utenlands

Postens ordinære ekspressendinger eksisterer ikke lenger, Carry On Business og Home Shopping er den tjenesten Posten har for sendinger utenlands. Budsentralen benytter ikke denne forsendelsestype. Sendingen hentes hos avsender og leveres mottaker direkte. Dette behovet er dekket gjennom UiOs rammeavtale med DHL Express (Norway) AS.

Enhetene må selv sørge for bestilling og betaling av denne typer sendinger. Alternativt benyttes ordinær utenlandssending. Mer informasjon om denne type sendinger finnes på posten.no.

Husk å oppgi telefonnummer til mottaker ved forsendelser utenlands.

Publisert 22. sep. 2008 09:18 - Sist endret 20. des. 2017 10:27