Rekommandert post og verdibrev

Følgeskjema skal brukes

Verdibrevsendinger

Ta kontakt med Budsentralen. Egne bestemmelser gjelder for verdibrevsendinger. Verdibrev skal alltid påføres innholdets verdi, og forsikres med den verdi som er oppgitt på brevet. Gjelder kun innenlands.

Erstatning for bortkomne rekommanderte brev

Dersom et rekommandert brev kommer bort, blir skadd eller kommer fram med helt eller delvis manglende innhold, betaler Posten erstatning for den virkelige verdien av tapet eller skaden, begrenset oppad til 5.000 kroner. For verdibrev gjelder at erstatningen er begrenset oppover til forsikringssummen.

Henting av sendinger

Budsentralen sender henteanmodning om rekommanderte brev til mottaker. Vil du at vi skal hente sendingen, returneres kortet til oss i kvittert stand. Sendingen blir da levert enheten med den ordinære postleveringen. Anses innholdet av slik art at dette ikke er ønsket, må henting ved postkontoret skje av mottaker eller annen med fullmakt.

Merk at vi kun har avtale med Posten og Bring. Sendinger fra andre leverandører må derfor hentes av mottakeren

Det er anledning til å levere utgående post fram til klokken 14.00 på Budsentralen som besørger denne sendt samme dag.

 

 

Publisert 22. sep. 2008 09:19 - Sist endret 21. des. 2017 09:35