Rekommandert post og verdibrev

Postkvitteringsbok skal brukes

  • Enheter som ofte sender rekommanderte sendinger har et eget postkvitteringsskjema for dette. Ved levering av slike forsendelser til Bud- og reprosentralen skal kvitteringsboken medfølge.
  • Etter effektuering av disse sendingene returneres postboken med kvittering fra postkontoret at sendingen er sendt som rekommandert post.
  • De som sender lite rekommanderte sendinger må merke konvolutten tydelig at den skal framsendes rekommandert.

Oppgi avsender og postboksnummer

Oppgi tydelig hvem som er avsender samt postboksnummer (gjerne som en lapp på brevet). Da sender vi en separat kvittering til avsender i ettertid.

Verdibrevsendinger

Ta kontakt med Bud- og Reprosentralen. Egne bestemmelser gjelder for verdibrevsendinger. Verdibrev skal alltid påføres innholdets verdi, og forsikres med den verdi som er oppgitt på brevet. Gjelder kun innenlands.

Erstatning for bortkomne rekommanderte brev

Dersom et rekommandert brev kommer bort, blir skadd eller kommer fram med helt eller delvis manglende innhold, betaler Posten erstatning for den virkelige verdien av tapet eller skaden, begrenset oppad til 5.000 kroner. For verdibrev gjelder at erstatningen er begrenset oppover til forsikringssummen.

Henting av sendinger

Bud- og reprosentralen sender henteanmodning om rekommanderte brev til mottaker. Vil du at vi skal hente sendingen, returneres kortet til oss i kvittert stand. Sendingen blir da levert enheten med den ordinære postleveringen. Anses innholdet av slik art at dette ikke er ønsket, må henting ved postkontoret skje av mottaker eller annen med fullmakt.

Det er anledning til å levere utgående post fram til klokken 14.20 på Budsentralen som besørger denne sendt samme dag.

 

 

Publisert 22. sep. 2008 09:19 - Sist endret 14. nov. 2017 14:22