English version of this page

Transport og flytting

Flytting og budtjeneste

Skal du flytte på deg innen UiO, eller trenger du bud? Bud- og transportsentralen kan hjelpe deg.

Lån elbil på jobben

Du kan låne elbil når du har behov for transport i arbeidstiden.
 

Bysykkel

Du kan bruke bysykkel til og fra UiO.

Meld fra om skader, feil og mangler

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker?
Se oversikt over pågående og planlagt arbeider.