English version of this page

Transport og flytting

Flytting og budtjeneste

Skal du flytte på deg innen UiO, eller trenger du bud? Bud- og transportsentralen kan hjelpe deg.

Bruk el-bil på jobben

MoveAbout er UiOs el-bilordning. Foreta tjenestereisen med el-bil, og få kostnaden dekket!

Bysykkel

Du kan bruke bysykkel til og fra UiO. Her finner du  sykkelstativene

Kontakt

Bud- og reprosentralen
Tlf. +47-22856201