English version of this page

Flytting og budtjeneste

Slik får du hjelp til flytteoppdrag på UiO.

Intern flytting

Behov for hjelp til intern flytting ved UiO meldes inn til Budsentralen ved å fylle ut et nettskjema:

Meld inn behov for flyttehjelp

 1. Velg "Flytting" på nedtrekksmenyen.
 2. Gi utfyllende opplysninger i fritekstfeltet "Hva kan vi hjelpe deg med? Skriv en kort beskrivelse":
  • Hvilket fakultet/institutt eller avdeling du tilhører
  • Hvilken bygning, etasje og romnummer du skal flytte til
  • Om kontorplassene skal flyttes; hvis ja, hvor mange
  • Navn og telefonnummer til kontaktpersonen for flyttingen
 3. Kryss av for å følge saken slik at Budsentralen har mulighet til å kontakte deg ved behov.

Merk: Universitetet har avtale med flyttebyrå som brukes ved større flytteoperasjoner. Bestillinger må gjøres gjennom Budsentralen

Budtjeneste for enhetene

Publisert 3. mai 2011 13:40 - Sist endret 14. nov. 2017 14:22