Edtech

Arrangementer under EdTech-UiO skal være nettverksbyggende møteplasser for alle oss ved Universitetet i Oslo som ser teknologiens plass i utdanningskvalitet.

Ulik teknologi vil bli presentert og satt inn i en pedagogisk kontekst, med tilhørende gode eksempler på bruk som har vist å engasjere studenter.